Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(6.5) Křivka poptávky firmy po práci

Křivka vyjadřuje odráží jak produktivitu dané práce, tak i tržní cenu produkce. Vyjadřuje tak hodnotu, kterou má daná práce pro zaměstnavatele.
T= ukončení najímání dalších pracovníků


= do této fáze firma poptává zaměstnance a toto je kritérium při rozhodování o tom, kolik jednotek práce má firma zaměstnat a dále = maximalizace zisku

W = mzda

Křivka poptávky po práci zpravidla klesá, neboť zaměstnavatelé jsou ochotni zaměstnávat větší počet pracovníků při nižší mzdě než při mzdě vyšší. Dále důležitou úlohu zde hraje cena práce-mzda. Mzda v dokonale konkurenčních podmínkách se utváří na trhu práce a určuje MC, jež musí být firmou na práci vynaloženy.

Na DK pracovním trhu každá firma čelí dokonale elastické nabídkové křivce práce = poptávka jednotlivých firem po práci představuje tak malou část celkové tržní poptávky, že nemá žádný vliv na výši mzdy.

Shrnutí:
Poptávka po ptáci je dána , poptávané množství práce je závislé na mzdové sazbě.

Žádné komentáře:

Okomentovat