Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Celkový důchod vytvořený v dané ekonomice má tyto hlavní složky:

- pracovní příjmy (mzdy a platy = cca 75% celk.důchodu)
- vlastnické příjmy (renty, úroky, dividendy)

2. Bohatství = čistá hodnota finančních a reálných aktiv ve vlastnictví = stavová veličina

Nerovnosti v pracovních důchodech
- intenzita práce (kdo vkládá více úsilí do každé hod.práce má více než ostatní)
- pracovní schopnosti a dovednosti, vzdělání (mají vyšší mzdy)
- kompenzační mzdové rozdíly (práce v nebezpečném, hlučném, ...prostředí – např.doly)
- diskriminace
- rozdíly v zaměstnání (různá zaměstnání-různá kvalifikace)
- ostatní faktory (štěstí, talent, riskování, ...)

Nerovnosti ve vlastnických důchodech a bohatství
Příčinou nerovného rozdělení důchodu je nerovné rozdělení bohatství.
- dědictví
- úspory a rizika v podnikání (pouze malá část pochází z celoživotních úspor – cca 20%)

Žádné komentáře:

Okomentovat