Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(8.1) Předpokládaný vývoj ceny nebo.zdroje

Důležité je si povšimnout, že i při neměnné úr.míře je peněžní částka vyjadřující 10% zvýšení ceny zásoby zdroje stále větší.

Cena a poptávka po neobnovitelných zdrojích
Ceny mají tendenci růst tempem úrokové míry, tzn. že plyne tendence k omezování poptávky po těchto zdrojích z těchto důvodů:
- křivka D po neob.zdroji klesá
- firma maximalizuje zisk když MRP=MCP
- MRP s růstem používaného množství klesá
- na DK trhu se poptávané množství rovná když MCP=P
- poptávané Q je tím menší, čím je vyšší cena zdroje a naopak
- dusící ceny je dosaženo v momentě plného vyčerpání daného zdroje, v tomto momentě přechod k substitutům, neboť vysoká cena současného zdroje by takový přechod ekonomicky umožnila

MRP = mezní příjem produktu
MCP = mezní náklady produktu
P = cena

Žádné komentáře:

Okomentovat