Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7.4.1 Úspory ( - savings)

Úspory představují tu část disponibilního důchodu, která není použita na spotřebu, tedy nákup spotřebních statků.
= spotřeba

Domácnosti mohou obdržet finanční prostředky:
- za poskytované služby výr.faktorů dostávají důchody v podobě mezd, zisků, nebo úroků a rent.
- od vlády různé sociální dávky „transfery“ (podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, přídavky na děti, ...)

Na druhé straně od domácností z důchodů vláda vybírá:
- daně, srážky soc.a zdrav.pojištění, poplatky, ...

Disponibilní důchod ( - disposable income)
= veškeré příjmy které lidem zbudou po odečtení daní, odvodů a srážek
- čím budou mít lidé větší dispon.důchod, tím snadněji a ochotněji budou spořit

Žádné komentáře:

Okomentovat