Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Slabina modelu:

konkurenční utváření cen, neboť fy s vysokým podílem na trhu nebude čistým příjemcem ceny, ale i jejím tvůrcem.

Velké produkční jednotky existují jen v olig.struktuře a monopolu.

Pro oligopolisty je výhodnější, když spolupracují a dohodnou se na rozsahu výroby a cenách, neboť jim to umožňuje chovat se jako monopol. Sledují-li pouze vlastní zájem, nedosáhnou maximalizace svého společného zisku.

5.13.4 Teorie her
Ek.výsledek činnosti jedné firmy závisí také na činnosti a rozhodnutích jiných firem. Reakce firmy jsou odvozovány z očekávaných reakcí jiných firem (představitelé teorie her John von Neumann, Oskar Morgenstern).
Teorie her pohlíží na rozhodovací proces, v němž výnos jednoho subjektu (firmy, osoby, ...) závisí nejen na jeho vlastní volbě, ale také na volbě jiných subjektů, jako na HRU

Žádné komentáře:

Okomentovat