Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Existují investiční příležitosti

3. Existují investiční příležitosti, které svému majiteli vynášejí nepřetržitý tok stále stejných výnosů po nekonečně dlouhé období (výnosy majitele z pozemku) = nekonečný tok výnosů „perpetuita“(věčná renta)


4. Čistá současná diskontovaná hodnota investice (NPV - net present value)
Dnešní hodnota našich výnosů, které získáme v budoucnu nestačí. Musíme zohlednit i pořizovací náklady-cenu investice (P), kterou musíme od vypočtené současné diskontované hodnoty odečíst.
P = cena investice (pořizovací náklady)

NPV je kladné = je efektivní realizovat tuto investici
NPV je záporné = vyhnout se tomuto investičnímu projektu
NPV = 0 = investici lze realizovat s dosažením pouze normálního zisku

Platí pravidlo zvolit variantu s nejvyšší čistou současnou hodnotou.

Žádné komentáře:

Okomentovat