Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(10.1) Soukromá rovnováha při produkci znečištění

- křivka MC spojená s odstraněním každé další tuny škodlivin a mezní soukromé škody spojené s poškozením životního prostředí na území továrny
- vodorovná osa – měříme Q vyprodukovaných či odstraněných škodlivin
- svislá osa – Q peněz vynaložených v souvislosti s nátěry, výplatou nemoc.dávek, ...
- křivka mezní soukr.škody je rostoucí, neboť každá další vypuštěná tuna škodlivin zvyšuje koncentraci emisí
- křivka MC je klesající, neboť snížením znečištění o tunu z max.objemu emisí vyžaduje vynaložení min.množství peněz
- ale čím nižší je objem vypouštěných škodlivin, tím nákladnější je snížit jejich Q o další tunu
- nakonec úplné odstranění všech emisí si vyžádá ohromné částky
- firma bude při produkci svých emisí v rovnováze, pokud vyrovná MC na odstranění poslední tuny znečištění
- soukromá rovnováha je neefektivní z hlediska celospolečenského

Žádné komentáře:

Okomentovat