Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Příjem z mezního produktu práce (

Příjem z mezního produktu práce ( - marginal revenue product of labour)
= částka, o kterou se příjem firmy zvýší v důsledku zaměstnání další jednotky práce
= přírůstek celkového příjmu firmy, který je vyvolán zaměstnání další dodatečné jednotky práce (např.pracovníka)
- ziskově orientovanou firmu ještě více než zajímá částka, kterou zapojením další jednotky práce získá =

Příjem z je dán:
- mezním fyzickým produktem ( )
- cenou produktu, nebo-li cena jednotky vyráběné produkce, nebo cena za jednotku produkce, který vyrábí ( )
Vzhledem k tomu, že námi uvažovaná firma působí na DK trhu, bude se její mezní produkt prodávat za konstantní cenu.

Zákon klesající mezní produktivity (klesajících mezních výnosů) působí na vývoj
= zvětšuje-li se jeden vstup při nezměněné úrovni ostatních vstupů, měnícího se vstupu, přinejmenším od nějakého bodu, klesá (6.1)

Žádné komentáře:

Okomentovat