Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Firma v monopsonní pozici

Firma v monopsonní pozici na trhu práce může dosahovat většího zisku než fy které se musí ucházet o práci na konkurenčním trhu, tzn. že monopsonní firma ovlivňuje tržní mzdovou sazku, kterou pracovníkům vyplácí = „tvůrce mzdy“ (wage-maker), jelikož má schopnost kontrolovat mzdovou sazbu tím, že upravuje rozsah práce, kterou najímá, podobně jako monopolista na trhu výrobků a služeb kontroluje cenu svých produktů regulováním rozsahu produkce.

Odlišení mzdy a mezních nákladů práce
MC na práci, tzn. náklady vyvolané přijetím dodatečného pracovníka jsou vyšší, než samotná mzda dodatečného pracovníka, neboť dá-li dodatečnému pracovníkovi vyšší mzdu, musí ji poskytnou i stávajícím zaměstnancům v případě nediskriminace.

Rovnováha monopsonu (6.14)
Křivka poptávky po práci ( ) vyjadřuje vývoj příjmu z mezního produktu ( )
tzn. vývoj přírůstku celkového příjmu firmy vyvolaného zaměstnání dodatečného pracovníka (pracovní jednotky)

Žádné komentáře:

Okomentovat