Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dělení investorů dle vztahu k riziku:

1. Investoři opatrní (risk-averse)
Vybírají relativně bezpečné projekty s nízkou mírou rizika a tím tak nemohou očekávat příliš vysoký výnos.
2. Hazardéři, milovníci rizika (risk-lovers)
Vybírají vysoce rizikové projekty, u nichž lze navíc očekávat velmi vysoký výnos.
3. Indiferentní vztah k riziku
Vybírají investice s různě vysokým rizikem (část svých investic vloží do investice se střední mírou rizika, část s velkým vysokým rizikem a část do velmi bezpečné investice-cenné papíry)

Další rizika a opatření proti nim:
1. Neovlivnitelné (systematické, tržní) riziko
- jednotlivec jej nedokáže ovlivnit
- část rizika je spojena s fungování ekonomiky a společnosti jako celku (hospodářská politika centrálních orgánů) a část rizika z neekonomických skutečností (klimatické či přírodní jevy, ...)

Žádné komentáře:

Okomentovat