Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Způsoby a kroky k zabezpečení růstu firmy

- expanze (do rozsahu) – inovace, nové výrobky
- fúze – pozor na zákon (výsledná firma nesmí mít více jak 30% trhu)
- rozštěpení podniku s následným zánikem jedné složky bývalého podniku odprodeje majetku a tím zvýšení hodnoty základního kapitálu
- zvýšení základního kapitálu (akciová společnost)
- snížení nákladů – ve všech oblastech firmy to povede k větší obchodní marži = větší zisk
- produktivnější a výkonnější technologie – podmíněné návratností, výnosy by měly předčit náklady

6.) období krize, sanace (obnova)

Krize je definována:
- rapidně ztrácí klienty
- je dlouhodobě ztrátová
- platební neschopnost
- likvidita společnosti (přetvořit majetek na peníze a hradit své závazky) ztráta solventnosti
- stadium extenzivního růstu, ale nedostává se mu kapitál (nemusí mít zdroje na financování příliš rychlého neočekávaného růstu)
- nepříznivé sociální klima = vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem – snižuje se jejich výkon a očekávané výsledky

Žádné komentáře:

Okomentovat