Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výkon výrobního zařízení se vždy ...

Výkon výrobního zařízení se vždy uvažuje jako maximální výrobnost za jednotku času, obvykle za 1 hodinu, při normované jakosti surovin a přesném dodržení technologického postupu a jakosti výrobků. Stanoví se na základě kapacitních norem výrobnosti, jež určují maximální množství výrobků, které může být na daném výrobním zařízení zhotoveno za časovou jednotku.

Stanovení výrobní kapacity

Pro výpočet výrobní kapacity se používají tři základní vzorce:
• vyrábí-li výrobní jednotka jeden druh výrobku nebo výrobky na sebe převoditelné, vyjadřuje výrobní kapacitu v naturálních jednotkách.
Qp = Tp * Vp
Qp - výrobní kapacita vyjádřená v naturálních jednotkách
Tp - využitelný časový fond v h
Vp – výkon v naturálních jednotkách za 1 h
• výrobní kapacitu je možné vypočítat pomocí kapacitní normy pracnosti. Tohoto způsobu se používá např. ve strojírenských výrobách u mechanického obrábění
Qp = Tp / tk
• výrobní kapacita výrobních ploch
Qp = M * Tp
m tk
M – celková výrobní plocha v m2
m – kapacitní norma plochy potřebná na výrobu 1 výrobku v m2
tk – kapacitní norma pracnosti 1 výrobku v h

Žádné komentáře:

Okomentovat