Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Plánování probíhá jako dlouhodobé ...

Plánování probíhá jako dlouhodobé plánování a plánování krátkodobé.

Dlouhodobý finanční plán podniku obsahuje:
- analýzu finanční situace
- plán tržeb
- plán cash flow
- plánovou rozvahu
- investiční rozpočet
- rozpočet externího financování

Krátkodobý finanční plán, který zajišťuje splnění dlouhodobého finančního plánu, zahrnuje plánovou výsledovku, roční plánovou rozvahu a rozpočty peněžních příjmů a výdajů.
Na finanční plánování navazuje finanční kontrola, ta bývá součástí controllingu.

Plánování lidských zdrojů

Součástí je plánování počtu výrobních dělníků a technicko-hospodářských pracovníků a jejich profesního růstu, a to v odpovídající kvalifikační struktuře, vytváření vhodných pracovních podmínek a rozvíjení principů individuální výkonnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat