Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Optimální finanční struktura, ...

Optimální finanční struktura, tj. optimální zadluženost – minimum průměrných nákladů na podnikový kapitál.

Čistý pracovní kapitál je přebytek oběžných aktiv nad krátkodobým cizím kapitálem.

1.7 Podniky podle právní formy

1.Podnik jednotlivce je vlastněn jednou osobou, mají formu živnosti. Tou se rozumí pravidelná výdělečná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastní riziko za účelem dosažení zisku. Živnost může provozovat FO nebo PO,ale musí splňovat řadu podmínek vyplývajících ze zákona.

Právní formy podnikání

podnikání: soustavná činnost vykonávaná za účelem zisku, pod vlastním jménem, samostatně a na vlastní zodpovědnost.
Název: „obchodní firma“

Žádné komentáře:

Okomentovat