Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. formulaci strategie

– která je prováděna na základě výsledků strategické analýzy, spočívá ve zpracování strategických variant a následném výběru strategie, a to na úrovni celého podniku, na úrovni jednotlivých podnikatelských jednotek a konečně i na úrovni funkční.

3. implementaci strategie

– uvedení zvolené strategie do života. Součástmi této fáze je volba vhodné organizační struktury a výběr řídícího systému

4. strategickou kontrolu

– kontrola výsledků realizované strategie, současně představuje zpětnou vazbu

Taktické a operativní řízení

1) Taktické řízení má za úkol stanovit a řídit postupy a prostředky, které vedou k nejefektivnější realizaci strategie podniku. Taktické řízení probíhá především na střední úrovni managementu. Při taktickém řízení dochází ke konkretizace strategických cílů a prostředků, zahrnut je užší okruh činností.

Žádné komentáře:

Okomentovat