Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- Musí splňovat náležitosti dané obchodním zákoníkem

 Základní identifikační údaje o společnosti
 U vybraných typů právnických osob je nutné sepsat, schválit a doložit stanovy společnosti (předpisy a ustanovení vnitřních vazeb v podniku)
 Splacení povinných vkladů společníků do rukou správce vkladů – volí ho společníci a akcionáři a to do stanovených termínů, v případě nepeněžitých vkladů je nutné mít znalecký posudek, který nesmí být starší než 1 rok.

o Sepsání a podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku – KONEC (od založení do 90 dnů
• Mělo by obsahovat formulovanou žádost s řadou příloh
• Musí být všemi podepsána
• Navrhovaný termín zapsání
• Společenská smlouva
• Živnostenský list (koncese) alespoň u jednoho ze zakladatelů
• Stanovy společnosti
• Doklad o zaplacení členských vkladů
• Zápis ustavujícího nejvyššího orgánu
 Předkládá se rejstříkovému soudu který je veden u krajských obchodních soudů, který rozhodne zpravidla do 1 měsíce o zapsání do O.R. – při negativním vyhodnocení nám pošlou dopis s návrhem na změnu

o Zabezpečení provozu, hygienických podmínek a nájemní smlouvy

Žádné komentáře:

Okomentovat