Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

A. VÝROBNÍ ČINNOSTI

Výrobní činnost v rozhodující míře ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost jeho výrobků. Při přípravě výroby a ve výrobě samotné se rozhoduje o snižování výrobních nákladů, o zkracování dodacích lhůt, o zvyšování užitečnosti výrobků a o šíři sortimentu, které jsou v současné době považovány za hlavní konkurenční výhody podniku.
Výrobní činností podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. hmotné výrobky (stroje,televizory, pivo) a služby (např. opravárenské).


VSTUPY VÝROBA VÝSTUPY
Výrobní faktory kombinace výrob- Statky
výkonná práce
ních faktorů
výrobky
budovy, stroje (přeměna vstupů služby
zařízení, půda na výstupy)
materiál
řídící práce

Žádné komentáře:

Okomentovat