Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

B. Popis výrobků, odvětví, trhu, konkurence

- základní rysy výrobků, jejich konkurenční výhody, vývoj nových výrobků, stadium životního cyklu výrobků, možnosti zastarání výrobků
- charakteristika současného a především předpokládaného vývoje odvětví, jeho atraktivnost, velikost a trendy vývoje trhu
- odhad vývoje konkurence, který předpokládá znát hlavní konkurenty, jejich tržní podíl, objem prodeje, výrobní kapacity

C. Plán marketingu
- Vyplývá s marketingové strategie a zahrnuje plán vývoje cen, prodejní politiky,
distribuce atp.


D. Plán výzkumu a vývoje, plán výroby
- Vyplývá z péče podniku o inovace. Na něj navazuje plán výroby, který je zaměřen na
technologii výroby, rozsah a využití výrobních kapacit, lokalizaci výroby.

Žádné komentáře:

Okomentovat