Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

o sleduje cíle:

 bezprostřední reakce na vzniklou krizi jako budoucí úspěšnost (když se něco stane poučit se)
 reakce na předpokládané negativní vlivy a faktory vnitřní i vnější (řešit problém dříve než nastane)

- krizové
o měly by obsahovat specifikaci a analýzu příčin krize
 srovnání předchozího vývoje se současností včetně zjištění odchylek od plánovaného stavu
o určení varovného programu
 řešení konkrétní krize: faktory, signály a impulsy. Které shledává vedení za možnosti řešení té krize
 měl by končit kompromisním přijetím výsledného návrhu řešení krize
 harmonogram varovného programu
 plán kontrolingu
o finanční kalkulace
 přesné vymezení finanční náročnosti navržených řešení co do peněžní, personální, materiálně-technické náročnosti (kolik a jak rozdělíme)

Žádné komentáře:

Okomentovat