Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obsah činností personálního útvaru

1) plánování zaměstnanců – plánování potřeby zam., jejich počtu, profesní a kvalifikační struktury a rozmístění
2) získávání a výběr zaměstnanců – určení způsobů a metod pokrytí potřeb zam., zahrnuje metody vnějšího i vnitřního výběru zaměstnanců
3) rozmisťování zaměstnanců – zařazování do pracovní činnosti, ukončování pracovního poměru, penzionování zaměstnanců
4) hodnocení pracovníků – pro potřeby personálního rozvoje organizace i plánování osobního rozvoje zaměstnanců
5) hodnocení práce a popis pracovních míst
6) odměňování – tvorba nástrojů pracovní motivace a firemních mzdových systémů
7) firemní systémy vzdělávání – plánování vzdělávání, jeho příprava a organizace
8) kolektivní vyjednávání – jednání zaměstnavatelů a odborů jako sociálních partnerů, příprava jednání pro uzavření kolektivní smlouvy, vedení pracovněprávních agend
9) sociální péče – organizace sociálních služeb, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zdravotní péče, kontrola pracovních podmínek, organizace aktivit volného času, sportu, rekreace, kultura apod.
10) personální informační systém – pro potřeby firmy i externí orgány, personální administrativa

Žádné komentáře:

Okomentovat