Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

K vystavení objednávky na dodávku ...

K vystavení objednávky na dodávku k doplnění zásoby je signalizován při poklesu bilanční zásoby pod tzv. objednací úroveň, která musí být stanovena tak, aby s danou spolehlivostí uspokojovala vznikající vnitropodnikové potřeby od okamžiku signálu do okamžiku příchodu faktické dodávky.

Pokud jde o stanovení objednacího množství, lze objednávat:
• předem určené standardní množství
• proměnlivé množství, které je dáno rozdílem mezi předem stanovenou velikostí maximální zásoby a stavem bilanční zásoby k bodu objednávky
• propočtené optimální množství

Rozlišuje se, a v praxi aplikuje, několik strategií doplňování zásoby:
• strategie s volnými objednacími termíny, při které je signál k doplnění zásoby vysílán v okamžiku, kdy faktická nebo disponibilní zásoba klesne pod předem stanovenou hladinu
• strategie s pevnými objednacími termíny, které se pravidelně opakují po uplynutí určitého intervalu a kde velikost objednávky vyplývá z rozdílu mezi faktickým či disponibilním stavem a hladinou stanovenou pro maximální zásobu
• strategie s pevnými objednacími termíny, ale s nejistým doplňováním a čerpáním ze zásoby v daném údobí, kdy se prování tzv. klouzavé bilancování pohybu zásoby

Žádné komentáře:

Okomentovat