Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

V sociální oblasti:

1) naplnění osobních cílů zaměstnanců spojených s výkonem práce pro organizaci
2) spokojenost s pracovním místem, obsahem práce, pracovním prostředím a vnitřním klimatem organizace (humanizace práce)
3) motivace zaměstnanců k seberozvoji, zvyšování kvalifikace a tvořivému přístupu při řešení problémů organizace
4) vytváření pocitu identifikace zaměstnance s cíli organizace
5) zabezpečení sociálních jistot zaměstnanců

Personální práce v širším významu – vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení, práce s podřízenými.
Personální práce v úžším smyslu – pracovník v personálním útvaru.


Organizace personální práce

Personální práce ve firmě se realizuje v určité organizační struktuře, která je závislá na organizačním uspořádání firmy, velikosti a struktuře lidských zdrojů. Personální práce vychází ze zásad personální strategie firmy, která vymezuje hlavní dlouhodobé cíle a zásady a určuje základní postupy v oblasti řízení lidského faktoru ve firmě.

Žádné komentáře:

Okomentovat