Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

o hospodářské výsledky

 krize v průběhu života podniku, kdy příčinami této krize může být nízká konkurenceschopnost výrobků, vysoké náklady, mzdové a materiálové chybné financování firmy, přemrštěné či nadměrně vysoké ceny, vstup silného konkurenta na trh, přijetí omezujících legislativních podmínek, mezinárodní situace, přírodní katastrofy, sociální podmínky
 projeví se na zisku, poměrových ukazatelích – mají klesající tendenci, poklesu obratu a růstu nákladů

o krize likvidity a finanční stability
 může být vyvolána dlouhodobým porušováním pravidel finanční rovnováhy – co mám v aktivech musí mít stejnou životnost jako splatnost cizího kapitálu
 nedostatečná popřípadě neefektivní tvorba rezerv spojená s krizí, neuvážené a rozsáhlé investice rizikovost stoupá jsou-li investice z cizích zdrojů

- stadia krize

a) krize řízení
- přestává fungovat vnitřní informační systém,
- projevuje se: kupí se chyby, špatná organizace práce, fluktuace, odejdou manažeři!, špatná efektivita práce nedodržování nastavení pravidel a podmínek vedením firmy

Žádné komentáře:

Okomentovat