Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3) Cenový a kontraktační mix

Předpokladem optimálního rozhodování o nákupních cenách jsou reálné a aktualizované informace, které zahrnují soubory údajů o dodavatelích, o jejich nabízených výrobcích, jejich kvalitě, poskytovaných službách, jakož i o platebních, dodacích, cenových a logistických podmínkách. Důležitou záležitostí při rozhodování o dodacích a platebních podmínkách je zvažování srážek a slev a eventuálně přirážek.
Další součástí cenového mixu je rozhodování o způsobu objednávání dodávek. Objednávky je možné dojednávat přímo podle vzorků, např. u příležitosti výstav a veletrhů, či ve standardní formě při opakovaných objednávkách ujednávaných mezi dlouhodobě obchodně spolupracujícími partnery.

4) Logistický a dodávkový mix

Nákup musí rozhodnout zpravidla o:
• dodávkové cestě, dodavatelských mezičláncích a o způsobu realizace dodávek
• řešení dodávkového režimu, tj. o velikosti dodávek, jejich periodicitě, řešení logistické situace v případě odchylek a poruch v dodávkách
• logistickém zabezpečení dodávek vstupu výrobků do podniku a toku materiálu a výrobků uvnitř podniku, tj. o dopravě, způsobu manipulace, balení, skladování, velikosti manipulačních jednotek a zásilek
• technologii a organizace logistických procesů v jednotlivých logistických uzlech

Žádné komentáře:

Okomentovat