Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

b) krize zaměstnanosti

- pokud se nepodaří udělat pořádek v řízení přenese se to na zaměstnance, úbytky kvalitních osvědčených zaměstnanců – vážné problémy zajištění fungování podniku,
- ztráta motivace, fluktuace zaměstnanců, chybí efektivní komunikace

c) krize odbytu
- málo pracovníků, klesá kvalita výrobků, vázne obchod, ztráta tržní síly podniku, více financí jde na udržení současné kvality, která může časem klesat, objevuje se ztráta získaných odbytišť = pokles prodejů

d) krize byrokracie
- všechny rozhodnutí myšlená dobře jsou špatná tzv.: byrokratická past, tato rozhodnutí jsou odmítána jako špatná
- firma se dostává do téměř neřešitelné situace

e) krize celého podniku
- dotýká se všech činností, řeší se existenční problémy, výrazný úbytek odbytišť, vrcholí krize v oblasti likvidity, špatné hospodářské výsledky

Žádné komentáře:

Okomentovat