Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. plánování cílů

- kterých má být v oblasti prodeje dosaženo. Jde o strategické a taktické cíle. Vychází ze základních cílů existence podniku, odbytu, formulují se objemy, segmenty, údaje o našem podílu na trhu ( za každý výrobek).
- znalost plánu umožňuje použití marketingového mixu 4P.
- oblast výrobků – stupeň inovace, zařazování nových výrobků, stávajících výrobků – změny, balení, barevnosti, rozšíříme-li servis, úprava garančních podmínek a záruk
- oblast cen – realizace finančních prostředků (náklady + přirážky), způsob stanovení ceny, orientace na prestižní ceny, na co nejnižší ceny, skupiny s nižšími příjmy, splatnost

4. plánování marketingového mixu

- znalost cílů umožňuje, aby byl v následujícím kroku rozpracován detailní plán použití jednotlivých nástrojů marketingového mixu ( též nazýván „4P“). Marketingový mix zahrnuje tyto oblasti:
• výrobky,
• ceny,
• propagaci,
• distribuci.

Žádné komentáře:

Okomentovat