Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Družstva

- spotřební
- bytová
- Zemědělská
- výrobní
- kontrolní komise = kontrolní orgán
- vznikají za účelem sloučení majetku
- za účelem podílu – členského výnosu
- fond nedělitelný 10 % základního kapitálu – jako rezervní fond

Veřejné podniky

jsou obecné organizace, které zajišťují některé důležité služby, jako je železniční a vodní doprava, správa silnic, pošta, rozhlas, televize, radiokomunikace, nebo zajišťují výrobu a těžbu některých důležitých statků, jako je elektřina, uhlí, zbraně. Tyto organizace jsou buď zcela ve vlastnictví státu nebo územně správních celků, nebo v tzv. smíšeném vlastnictví. Stát zajišťuje některé služby jako je obrana státu, bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, vzdělávání, tyto činnosti jsou zajišťovány neziskovými organizacemi.

Žádné komentáře:

Okomentovat