Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Plánování výzkumu a vývoje

Se orientuje na oblast výrobního programu, resp. jeho inovací, přípravy nových výrobků, technologií, zahrnuje technický rozvoj a inovace z vlastní výzkumné základy, oblast designu. Při plánování této činnosti musí být uplatněno i hledisko realizace jejích výsledků.

Plánování obnovy a údržby dlouhodobého hmotného majetku

Plánování obnovy a údržby dlouhodobého majetku zpravidla zahrnuje dvě základní oblasti:
- plánování oprava údržby
- plánování pořízení a likvidace hmotného majetku

Plánování investic navazuje na plánování výroby, výrobních kapacit a na finanční plánování.

Finanční plánování

Zaujímá v systému plánování podniku zcela specifické postavení. Zahrnuje rozhodování o způsobu financování (investic, běžné činnosti), o investování kapitálu s cílem jeho zhodnocení a o peněžním hospodaření. Cílem je splnění obecného finančního cíle podniku, tj. maximalizace jeho tržní hodnoty.

Žádné komentáře:

Okomentovat