Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Operativní řízení nákupního procesu

1. podrobná aktualizovaná predikce potřeb podle jednotlivých vnitropodnikových spotřebitelů a dodavatelů
2. rozhodování o podmínkách dodávek a jejich vyjádření v předložené objednávce
3. projednání kontraktu s dodavatelem dle platných právních norem
4. komunikace s dodavatelem a vnitropodnikovými spotřebiteli v mezidobí od potvrzení smlouvy do realizace dodávky

Obsahem vlastního operativního řízení nákupu, jehož součástí je i řízení zásob, jsou zejména tyto aktivity:
- příprava a vybavení objednávek včetně rozhodnutí o dodavateli a o podmínkách dodávek
- evidence objednávek včetně evidence komunikačních aktivit vedených s dodavatelem a včetně záznamů o jejich plnění
- systematické sledování objednávek a uskutečňování příslušných komunikačních aktivit v případě ohrožení či nezbytných změn v náležitostech objednávky
- zajištění přejímky a uskladnění včetně patřičného informačního ošetření
- zajištění evidence vratných obalů a ekologicky nezávadná a efektivní likvidace nevratných obalů
- kontrola a likvidace faktur včetně následného zabezpečení souhlasu s úhradou

Žádné komentáře:

Okomentovat