Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pracovní smlouva

- vymezuje 3 náležitosti
o druh práce
o místo výkonu
o datum nástupu

o materiálně technické zdroje
 optimální zajištění materiálových vstupů na realizaci jednotlivých činností portfolia
- základní materiál (podstata budoucího výrobku); pomocné materiály (dotváří výrobek ale je pro něj nezbytný); polotovary (jsou nezbytnou součástí výrobku, nelze ho zpravidla spotřebovat samostatně je to nedokončená výroba stav kdy ještě není hotovým výrobkem); hotové výrobky
- je nutné vytvářet optimální velikost zásob a optimální logistiku
 logistika
- optimální cesta výrobku od dodavatele k odběrateli, logistické řetězce = distribuční
 strojový park
- zařízení, stroje, přístroje, pracovní pomůcky
- důležité je určit jejich množství v závislosti na využití jejich kapacity, životnosti, rychlosti a ceně
- tato část je částí stálých aktiv

Žádné komentáře:

Okomentovat