Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nákupní logistika

Základním úkolem je zabezpečit odpovídající lokální disponibilitu potřebného materiálu v době potřeby s vynaložením co nejnižších nákladů a při optimální vázanosti prostředků v zásobách. Mezi hlavní logistické složky zahrnujeme následující soubory aktivit: dopravu, překládku a manipulaci, skladování v nejširším slova smyslu, balení, vychystávání, distribuci na místa potřeb, přípravu, úpravu a kompletaci dodávaného materiálu, zajišťování příslušného souboru informací, které předcházejí a následují po vlastním hmotném toku včetně evidence a kontroly

Logistickými řetězci rozumíme posloupnost navazujících, navzájem sladěných logistických systémů či podsystémů, kterými prochází materiálový tok.

Optimální řešení manipulačního a skladovacího systému:
- ve vnější a meziobjektové dopravě
- ve vnitropodnikové manipulaci
- ve skladovém hospodářství
- v obalovém hospodářství
-
Z hlediska útvaru nákupu je důležité skladové hospodářství. Jeho úkolem je správa skladu a řízení průběhu skladovacího procesu. Důležitým je rozhodování o skladových kapacitách.

Žádné komentáře:

Okomentovat