Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.) předpokládaný stav nutných zdrojů zajištění

o personální zdroje
- struktura personálních zdrojů
- potřeba kvalifikace a ostatních požadavků na výkon profese
- počet zdrojů
- finanční prostředky spojené s využitím pracovní síly
- cílem: zajistit potřebné kvantitativní (počet + struktura) a kvalitativní (schopnosti, dovednosti, znalosti, flexibilita, kreativita) stránky lidských zdrojů
- u každé požadované profese nesmí chybět přesný popis činnosti, vytvoření odpovídajících pracovních podmínek (vybavenost pracoviště, splnění standardů), musí zde být předběžně stanovena náplň práce
- na základě popisu místa stanovení náplně práce q pracovních podmínek můžeme přistoupit k určení počtu potřebných zaměstnanců a jejich struktuře
- rozhodnutí o formě pracovně-právního vztahu (VPP,HPP)
- rozhodovat o způsobu a metodě získávání a výběru pracovníků (jestli budeme dělat nábor sami či oslovíme agenturu)
 management by měl stanovit jaké metody použije pro jednotlivé typy lidských zdrojů
 jako první je třeba mít vrcholový management za účelem pokrytí přípravných prací - náročná metodika výběru, více kol, testové metody, interview… například se pozve skupinka která má řešit určitou situaci a sleduje se jejich práce, další je tzv.: outdoor-accesment centre je to metoda kdy se koná výlet do přírody, kde se poznává i lidská stránka uchazečů…
 jako druhý se vybírá střední management – metody podobné ale méně náročné

Žádné komentáře:

Okomentovat