Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchodní zákoník a jeho úprava –

Obchodní zákoník a jeho úprava – je nejdůležitější právní normou pro podnikání – upravuje vztahy mezi právnickými osobami v oblasti podnikání

A. obecná ustanovení

1.) působnost obchodního zákoníku – upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy související s podnikáním
2.) definice podnikání - soustavná činnost vykonávaná za účelem zisku, pod vlastním jménem, samostatně a na vlastní zodpovědnost. Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nebo osoba která podniká na základě jiného oprávnění..
3.) Obchodní rejstřík – veřejný seznam právnických osob - všechny zákonem stanovené údaje (jméno – obchodní firma, adresa sídla, základní kapitál, jména vlastníků a jejich vkladů, den zápisu, předmět podnikání)
a. Dnem zápisu do obchodního rejstříku vznik právnické osoby,
4.) Podnik – je to soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podniku
5.) Obchodní firma – název firmy
a. Osobní – „Josef Novák – truhlář“
b. Věcný – „Kopírky s.r.o.“
c. Smíšený – „Novák – Autosalon s.r.o.“

Žádné komentáře:

Okomentovat