Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ROE (rentabilita vlastního kapitálu)

čistý zisk (po zdanění)
ROE (rentabilita vlastního kapitálu) = -------------------------------
vlastní kapitál


o finanční páka působí v okamžiku, kdy rentabilita celkových aktiv jsou vyšší než náklady na cizí kapitál

WACC
- teoreticky je možno stanovit optimální kapitálovou strukturu jako minimum celkových nákladů na kapitál
- při optimalizaci míry zadluženosti se vychází z toho, že:
o cizí kapitál je levnější
o s růstem zadluženosti roste i cena cizího kapitálu
o s růstem zadluženosti roste i požadavek akcionářů na vyšší dividendy
o substituce vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění nákladů na celkový kapitál až do určité míry zadluženosti
- princip založen na minimalizaci nákladů

Žádné komentáře:

Okomentovat