Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.) právní proces založení podniku

- založení P.O. – smlouvou
- založení F.O. – živnosti – zapsány v živnostenském zákoně, když to není živnost (auditoři a soudci..) mají specifické podmínky právního založení dané místně oborově příslušným státním orgánem (např.: zemědělská činnost dle zvláštních předpisů vydaných ministerstvem zemědělství = vydává ho zemědělský a pozemkový referát krajského úřadu)

- právní proces založení:
o získání potřebných náležitostí, které určuje živnostenský zákon
o získání oprávnění k provozování živnosti (koncesní listina – mohu začít podnikat až po obdržení listiny, živnostenský list – mohu začít před obdržením), obdržím je do 14 dnů od žádosti
o zřízení provozovny, označení provozovny, splnění veškerých zákonných podmínek
o zřízení BÚ, splnění povinnosti vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, musím do 8 dnů nahlásit zaměstnance, přihlásit se na FÚ z pozice plátce daně z příjmu F.O. popřípadě dalších daní, v souvislosti s nahlášením je přiděleno DIČo.
o P.O. sepsání zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Žádné komentáře:

Okomentovat