Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Plánování výroby

Zahrnuje:
• plánování výrobního programu
• plánování výrobního procesu
• plánování zajištění výrobních faktorů

1) Plánování výrobního programu

- Výrobním programem podniku se rozumí druhová skladba a objem výroby, které se mají v určitém období vyrábět.
- Jedním z prostředků umožňujících zvětšování objemů výroby je konstrukční standardizace, tj. proces snižování počtu součástí, dílů, montážních skupin, podskupin u jednotlivých výrobků a jejich sjednocování pro více druhů výrobků.
- Za hlavní směry se považují unifikace konstrukce (vytváření jednotného výrobku nebo součásti s cílem dosáhnout zaměnitelnosti součástí, dílů, podskupin, výrobních celků pro různé druhy a typy výrobků), typizace konstrukce (vytváření typizované řady výrobků, např. podle jejich velikosti,výkonu, obsahu apod. tím omezování jejich počtu), dědičnost (konstrukční příbuznost nových výrobků se staršími výrobky) a stavebnicové řešení (výrobky s různými funkčními vlastnostmi nebo různým vzhledem vznikají kombinací unifikovaných cílů).

Žádné komentáře:

Okomentovat