Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

o Předpokládané cash flow

o Předpokládané cash flow (definování ukazatelů hospodaření společnosti a jejich předpokládaná kalkulace na 3 – 5 let, pokud je účelem sestavení získání cizího kapitálu pak na dobu jeho splatnosti.
o Rozpočet zahrnující položky nákladů a výnosů, kdy je nutné dodržet rozlišení nákladů (variabilních – mění se s objemem výroby a fixních)
o Ukazatelé hospodaření – rentabilita, EVA, charakterizují hospodaření firmy, základem je zvolit poměrové ukazatele (rentabilitu)
o Časový harmonogram realizace podnikatelského plánu, konkrétní časový sled jednotlivých kroků vedoucích ke splnění těchto cílů v jednotlivých letech projektu. Tento časový sled kroků je vhodné rozpracovat na měsíční intervaly a stanovit nutné zdroje k dosažení měsíčních cílů. Specifikace zdrojů personálních, finančních, materiálně technických…
o Struktura majetku firmy – poskytnuté záruky jištění majetkem, kompletní přehled souhrnných položek majetku (stálých aktiv); dlouhodobého, který firma pořídí v jednotlivých letech podnikatelského plánu. Zároveň u každé položky majetku by měl být uveden zdroj ze kterého by měl být majetek pořízen pokud se jedná o cizí zdroj pak by měl mít stejnou splatnost jako životnost majetku. Také by zde měla být popsána záruka při úvěru s ručením, zároveň v příloze dokumentace k těmto zárukám…

Žádné komentáře:

Okomentovat