Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

zánik

- ke dni výmazu z obch. rejstříku, předchází mu zrušení spol.
- formy - uplynutím předepsané doby
o dosažením účelu
o dobrovolným rozhodnutím o zrušení, sloučení rozdělení...
o rozhodnutím soudu z důvodů nečinnosti, porušení zákona
zrušení
- bez likvidace - celé jmění spol. přechází na jejího práv. nástupce
- přeměny na jinou spol. či družstvo
- likvidací - nepřešlo-li celé jmění spol. na právního nástupce
- provádí likvidátor jmenován soudem či stat. org. - je FO, zpeněží maj. spol a rozdělí mezi společníky
- konkurz- při předlužení, soudní řízení, uspokojit věřitele

Etapy života podniku

Fáze:
1. sestavení podnikatelského plánu (záměru)
2. předpokládaný stav nutných zdrojů zajištění
3. právní proces založení podniku
4. právní proces vzniku podniku a zahájení provozu (činnosti)
5. růst podniku (pokles)
6. sanace (obnova)
7. zrušení, zánik podniku –(právní a majetková stránka)

Žádné komentáře:

Okomentovat