Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Aktivity marketingového nákupního procesu

Aktivity při nákupu mají svůj standardní obsah a posloupnost, nicméně vyžadují často specifické modifikace uskutečňované podle toho, zda jde o:
- opakovaný nákup beze změny
- modifikovaný nákup (odběratel požaduje určité změny ve specifikaci výrobků či cenových, platebních a dodacích podmínkách, nebo dochází přímo ke změně dodavatele)
- novou nákupní úlohu (podnik nakupuje určitý materiál poprvé)

Hlavní fáze nákupního procesu

• identifikace potřeby – nákupní impulz, specifikace výrobků nebo služby
• identifikace nezbytnosti, charakteru a rozsahu potřeby, nákupní rozhodování
• výzkum nabídek – nákupní výzkum trhu
• volba dodavatele
• rozhodnutí a formulace podmínek dodávek, zadání objednávky
• logistické aktivity při vstupu dodávky do podniku
• kvantitativní a kvalitativní přejímka dodávky, případná reklamace
• finanční vypořádání, úhrada dodávky
• hodnocení výkonu dodavatel

Žádné komentáře:

Okomentovat