Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ri =

 Ri = . čistý zisk .
Investiční výdaj

o dynamické metody:
 „Doba návratnosti investic“ určíme ji jako poměr mezi

investičním výdajem = doba vyjde ve dnech
doba uvažované investice

 udává za kolik dnů se nám pokryje naše investice z jejích příjmů

- měřitelný ekonomický ukazatel růstu nebo poklesu firmy ukazují lépe poměrové ukazatele (rentabilita) než ukazatele absolutní (zisk). Mezi absolutními ukazateli, které relativně ukazují tendenci podniku (↑↓)m patří Čistý pracovní kapitál; obrat..

Žádné komentáře:

Okomentovat