Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- obchodní soud  podáváme ...

- obchodní soud  podáváme podání všem věřitelům, které je schopen uspokojit
- soud – souhlas většiny úpadců více než ¾ všech přihlášených pohledávek ¾ věřitelů jsou pro  soud vydává usnesení o provedení vyrovnání  schválení nuceného vyrovnání  zápis do O.R. (je to veřejně přístupné)
- správce konkurzní podstaty v případě nuceného schválení vyrovnání provede úplné a včasné vyrovnání úpadce bez nutnosti hradit věřitelům újmu, kterou při vyrovnání utrpěli
- vyrovnání vede sice ke zrušení konkurzu to neznamená ukončení procesu zániku a zrušení společnosti
- pouze v případě, pokud soud přijal návrh „úpadce“ na nucené vyrovnání ještě před prohlášením konkurzu soudem  nezaniká společnost

Náležitosti návrhu úpadce na nucené vyrovnání:

- úplný seznam veškerého majetku ke dni podání návrhu na vyrovnání soudu včetně jasného vyznačení způsobu uspokojení (závazků) + seznam včetně adres veškerých věřitelů
- od data usnesení nesmí úpadce jakkoli disponovat s majetkem
- soud je povinen vyzvat věřitele k písemnému přihlášení nároku
- zároveň vydává soud časový postup vyrovnávání závazků
- uspokojení veškerých nároků, které ustanovuje soud  společnost pokračuje, zrušení zániku + pokračuje řádně ve své činnosti
- správce konkurzní podstaty – návrh na výmaz z OR  dá se soudu  + právní náležitosti a vypořádání

Žádné komentáře:

Okomentovat