Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dominantní zásady nákupního marketingu:

- úzké propojení nákupu na dlouhodobé strategické cíle podniku. Stanoví je TOP management, marketing s nimi musí být seznámen (vstup na nový trh)
- činnost nákupu musí být v roli spolutvůrce při tvorbě strategických cílů
- musí být vytvořena odpovídající informační základna
- na postech nákupců musí být lidé, kteří pro to mají vlohy (vlastnosti – otevřenost, schopnost navazovat pracovní vztahy, kvalifikace)
- nové přístupy k dodavateli – permanentní komunikace s dodavatelem
- plán nákupu – stanoví se – co potřebujeme, jaké množství, kdy to potřebujeme, optimalizace zásob (minimalizace objemu tržeb), úroveň kvality


Nákupní marketingový mix

Nejen v prodeji, ale i v nákupu je základní stavebnicí při strategickém projektování instrumentárium marketingového mixu. Uspořádání nástrojů nákupního marketingového mixu odpovídá chronologii hlavních aktivit nákupního procesu, tedy vychází z informačního a komunikačního mixu, pokračuje přes výrobkový mix a mix služeb, cenový a kontraktační mix a končí logistickým mixem.

Žádné komentáře:

Okomentovat