Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. scénáře a jejich alternativy jako metody řešení krize

oblast – krizový management – preventivní scénáře a scénáře řešící krizi
- vychází z nastavených systémů řízení procesů, které specifikují i nástroje podniku v případě vzniklé krize
- systém certifikované jakosti a řízení procesu = ISO, TQM

ISO
- nejčastěji využívaný systém řízení procesů
- založen na:
o na přesném popisu – na personálním a jiném zajištění, rozdělení kompetencí a odpovědnosti i způsob jak předcházet a zejména řešit vzniklé krizové situace (krize = neshoda)
 v příručce jakosti – popsané všechny procesy
o metodice hodnocení - metodika měřitelnosti stanovených procesů jako základní scénář prevence krizí
o nastavení systémů kontroly - co do pravidelnosti, obsahu, vzájemné provázanosti a odpovědnosti
 controling – průběžné sledování plnění cílů
 kontrola – až na konci kontrolingu
- škodovka, telekom, banky……
- ISO 9000
- ISO 14 000 – environmentální management – životního prostředí

Žádné komentáře:

Okomentovat