Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Život podniku

založení
- zápis do obchodního rejstříku (veřejná listina, kde jsou zapsány podniky, které provádějí na území našeho státu činnost) nebo zápis do živnostenského rejstříku (evidence vedená živnostenskými úřady, která obsahuje údaje o podnikatelích mající živnost v obvodu působnosti daného živnostenského úřadu)

vznik
- spojením PO a FO ke společnému podnikání
- je třeba uzavřít smlouvu --- více osob- společenská smlouva
- 1 osoba - zakladatelská listina
- smlouva, listina - obch. jm., sídlo, určení společníků (PO název a sídlo, - činnost podnikání
- ostatní dle druhu spol.
- zápis do obch. rejstříku (musí prokázat živnost či jiné oprávnění)

- je PO založená za účelem podnikání
- zákl. kapitál je souhrn peněžitých i nepeněž. vkladů společníků do spol.

- vznikem nové PO- obch. spol., družstvo
- bez vzniku n. PO- tichá spol. konsorcium

Žádné komentáře:

Okomentovat