Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. sestavení rozpočtu

- sestavení rozpočtu - dochází při něm k porovnání příjmů a výdajů spojených s dosažením požadované výše odbytu.

Marketingové techniky

Plnění marketingových funkcí je podmíněno použitím řady nástrojů a technik. Patří k nim především informační techniky, které umožňují marketingovým specialistům získávat potřebné informace.
Pro účelné nasazení marketingového mixu je vhodné vycházet z tzv. životního cyklu výrobků. Životní cyklus výrobku je nejčastěji zobrazován ve formě grafu, ve kterém na horizontální ose vyznačujeme čas a na vertikální ose buď hodnoty prodejů, nebo údaje o zisku, cash flow apod.

1) Etapa pronikání
- nízký odbyt a zpravidla vysoké vlastní náklady výrobku.
- Ve struktuře nákladů zaujímají značný podíl výdaje na reklamu, předvádění, servis

Žádné komentáře:

Okomentovat