Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vnější příčiny krize

- příčiny ovlivňující ale firma je nemůže změnit jen reagovat
- úrokové míry z úvěrů
- změna legislativy
- měnový kurs
- živelné pohromy, katastrofy
- růst a pokles inflace a jiných ukazatelů čím větší je závislost na těchto faktorech tím větší je riziko krize

2. Povaha původ a stadium krize podniku

- povaha – čeho se to týká a jaký má rozsah

o strategická krize
 která souvisí se založením podniku, je vyvolána chybným rozhodnutím v oblasti : sortimentu, volby dodavatele, cíle distribučních cest
 má větší důsledky, ohrožení samotné existence podniku

Žádné komentáře:

Okomentovat