Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.) A.s. (akciová společnost)

- neručí za závazky
- založení minimálně 1PO nebo 2FO) – zakládací listina
- akcie (dlouhodobé cenné papíry)
- souhrn nominálních hodnot akcií = akciový kapitál
- základní kapitál 2 000 000,- Kč
o bez upisování akcií – akcionáři dají kapitál
o s upisováním akcií – na základě výzvy, ta je uveřejněna s informacemi v různých novinách a na vývěskách (kapitál min. 20 000 000,- Kč)
- valná hromada akcionářů je nejvyšší orgán schází se jedenkrát za rok povinností je pořizovat zápis,
- statutárním orgánem je představenstvo volí ho valná hromada minimálně 3 osoby
- představenstvo volí předsedu ze svých řad, který má právo veta v případě rovnosti odpovědí
- kontrolním orgánem je dozorčí rada jmenuje ji valná hromada minimálně 3 členové
- tržní hodnota – cena za kterou se prodávají akcie
- nominální hodnota – jaká je na nich napsána cena
- rozdíl tržní a nominální hodnoty je Emisní ážio – čím je vyšší tím je obchodování výhodnější

Žádné komentáře:

Okomentovat