Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- Peněžní trhy –

- Peněžní trhy – produkty obchodních bank
- Pojistný trh
o věcný – pojistky, pojistné produkty životné a neživotné pojištění
o investiční – investování dočasně volných finančních prostředků pojišťoven a zajišťoven na ostatních trzích
• pojištění – ochrana zdraví, majetku…
• pojištěný – oprávněná osoba k pojistnému plnění
• pojistitel – uzavírá smlouvu ve prospěch pojištěného a hardí pojištění
• pojistná franšíza – spoluúčast pojištěného
• škodná událost – která zakládá možnost posoudit vzniklou událost jako událost pojistnou

- firma by měla rozhodnout zda investuje dle „metod hodnocení investic“ ty slouží k ohodnocení rizikovosti a návratnosti investice pomocí statických a dynamických metod
o statické metody:
 neberou v úvahu čas, nemění se s časem, zajišťování rentability (výnosnosti investice) kdy vypočtenou rentabilitu investice porovnáváme s požadovanou mírou výnosnosti investice a zároveň můžeme porovnat i s alternativními formami investice

Žádné komentáře:

Okomentovat