Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6.) Jednání podnikatele, plná moc, prokura –

- kdo jedná, buď fyzická osoba samostatně, nebo jejich zástupce na základě plné moci. Právnická osoba má statutární orgány, nebo zástupce na základě prokury (všeobecné plné moci) – člověk prokurista musí být zapsán v obchodním rejstříku.
7.) Účetnictví podnikatele – musí ho vést všichni podnikatelé zapsáni v obchodním Rejstříku a musí být Podvojné! Účetní závěrka musí být zkontrolována auditorem.
8.) Hospodářská soutěž – podnikatelé jsou povinni dodržovat zásady zdravé soutěživosti s cílem dosažení hospodářského úspěchu.
a. Zneužití:
i. Nekalá soutěž – klamavá reklama, podplácení….
ii. Nedovolené omezování hospodářské soutěže – kartelové dohody….

D. B. obchodní společnosti, družstva

2.) v.o.s. (veřejná obchodní společnost)
- minimální počet společníků jsou dva. Společníci ručí celým majetkem, statutárním orgánem je každý ze společníků, pokud se nedohodnou jinak.
- možný vstup i výstup společníků ale musí vždy zůstat dva
- platí zákaz konkurence v oboru ve kterém podnikají
- společník jedné v.o.s. nesmí být společníkem jiné v.o.s.
- společnost zaniká smrtí jedním ze společníků, nedědí se

Žádné komentáře:

Okomentovat