Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Optimální velikost objednávky

- taková velikost, při které náklady na doplnění zásob a na jejich udržování jsou minimální
Odběratel musí hodnotit i dodavatelskou životaschopnost.

Otázky:

3) Je jednání s dodavateli správné?
4) Můžeme u dodavatele uplatňovat požadavky, které jsou předpokladem pro realizaci jeho inovačních záměrů?
5) Nelze získat lepšího dodavatele než je dosavadní?
6) Ví dodavatel o problémech, které musím řešit?
7) Ví dodavatel dostatečně jasně, co od něj odběratel očekává?
8) Ví nákupce, jak si ho dodavatel cení a jakou roli hraje v podnikových plánech?
9) Je odběratel přesvědčen, že může ovlivnit vzájemné vztahy s dodavateli?

Žádné komentáře:

Okomentovat